Studie

2022

"Polsko-česká přeshraniční spolupráce ve světle pandemických a postpandemických výzev" (TRANSCARPATHICA, svazek VIII)

2020

"Těšínské Slezsko s ohledem na výzvy 21. století" (TRANSCARPATHICA, svazek VII)

"Polsko-česko-slovenský Euroinstitut"

"Nabídka školení Polsko-česko-slovenského Euroinstitutu"

2018

"Filozofická a sociologická setkání na pohraničí v rámci Polsko-české svobodné školy filozofických a společenských věd profesora Jana Szczepańského" (TRANSCARPATHICA, svazek VI)

"Slezsko jako aktuální výzkumný problém" (TRANSCARPATHICA, svazek V)

2017

"Poláci a Češi v médiích. Pozorování a prognózy" (TRANSCARPATHICA, svazek IV)

2015

"Polsko-česko-slovenský EuroInstitut”

"Nabídka školení Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu”

2014

"Euroregion Těšínské Slezsko. Přeshraniční a meziregionální spolupráce v oblasti polsko-česko-slovenského trojmezí" (TRANSCARPATHICA, svazek III)

"Nástroj podporující řízení přeshraničních projektů na polsko-českém pohraničí v Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko”

"Nástroj podporující řízení přeshraničních projektů na polsko-českém pohraničí v Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezskocvičení”

2013

"Pohraničí - Sousedství - Stereotypy. Případ polsko-slovenských vztahů. Etnické a etnografické skupiny na polském Podkarpatí” (TRANSCARPATHICA, II. svazek)

2012

"Pohraničí - Sousedství - Stereotypy. Případ polsko-českých vztahů spolu s francouzsko-německou  případovou studií” (TRANSCARPATHICA,  I. svazek)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracování jsou k dispozici v knihovně, která se nachází v sídle Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza” (Cieszyn, Rynek 18).