Tematika aktivit

Od roku 2012 ve spolupráci s Komisí pro polsko-české a polsko-slovenské vztahy Polské akademie věd, pobočky v Katovicích, vydáváme řadu „TRANSCARPHATHICA”. Jedná se o publikaci věnovanou přeshraniční spolupráci a sousedským vztahům mezi Poláky, Čechy a Slováky.

Pořádáme rovněž konference přeshraničního, jakož i mezinárodního významu sloužící k propagaci přeshraniční spolupráce a k výměně informací mezi zástupci světa vědy a praxe.