Studie

2022

"Program partnerské spolupráce obcí Godów a Petrovice u Karviné"

2021

"Strategie rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko na období 2021-2027"

"Model krizové komunikace"

"Analýza vlivu uzavření polsko-české hranice na různé aspekty socioekonomického života v důsledku pandemie COVID-19"

2020

"Srovnávací analýza hlavních tematických oblastí podpory projektů podpořených v rámci programů INTERREG na polských, českých a slovenských hranicích"

"Dokumentace k formě spolupráce a realizaci společných aktivit v rámci partnerství Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu - finální verze"

"Socioekonomické důsledky uzavření polsko-české hranice pro přeshraniční pracovníky v Euroregionu Těšínské Slezsko v souvislosti s pandemií COVID-19 - současný stav a prognóza"

2019

"Partnerský program měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov"

2018

"Doporučení pro polsko-český pohraniční prostor v Euroregionu Těšínské Slezsko"

2015

"Dokumentace formy spolupráce a realizace společných aktivit v rámci partnerství Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu”

"Překážky a potřeby související s přeshraniční spoluprací v polsko-česko-slovenském pohraničí v kontextu poradensko-školicí problematiky (analýza)”

"Program partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov – aktualizace”

2014

"Akční plán pro vytvoření přeshraničního trhu práce na Třinecku"

2013

"Program partnerské spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov – předpoklady”

2010

"Studie proveditelnosti EuroInstitutu - I. etapa. Hlášení z workshopů věnovaných pracím nad vytvořením mezínárodního poradenského a školícího centra -
EuroInstitutu v Euroregionu Těšínské Slezsko”

2009

"Koncepce vzniku mezinárodního poradenského a školícího centra EuroInstitutu PL-CZ”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracování jsou k dispozici v knihovně,  která se nachází v sídle Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza” (Cieszyn, Rynek 18).