Projekty

"TEIN4citizens - Engaging civil society in border regions for the future of Europe', zdroj financování: Program Evropa pro občany, 2018-2021.

"MODEL.COM - Model krizové komunikace", zdroj financování: Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky, 2020.

"EURO-IN.NET - rozvoj a posílení partnerství polsko-česko-slovenské euroinstituce", zdroj financování: PROGRAM INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, 2016-2020.

"TEIN - platforma pro dialog na hranicích", zdroj financování: Mikroprojektový fond Euroregionu Cieszyn Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, 2017-2018.

"EURO-IN – Budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci práce na tvoření mezinárodního centra pro přeshraniční vzdělávání – EuroInstitutu”, zdroj financování: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, 2014-2015.

"Polsko-česko-slovenský EuroInstitut - aktivizace publikační činnosti”, zdroj financování: Samospráva Slezského vojvodství, 2014 r.

"PAT (Professionalizing actors of transfrontier cooperation) - Adaptation of selected tools within the TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network)”, zdroj financování: Program Leonardo da Vinci, 2012-2014.

"Polsko-česko-slovenský EuroInstitut - od koncepce k činnosti”, zdroj financování: Samospráva Slezského vojvodství, 2012 r.

"Studie proveditelnosti PL-CZ-SK EuroInstitutu (druhá etapa)”, zdroj financování: Samospráva Slezského vojvodství,, 2011 r.

"Studie proveditelnosti PL-CZ EuroInstitutu (první etapa) - organizace mezinárodních workshopů”, zdroj financování: Samospráva Slezského vojvodství, 2010 r.

"Mezinárodní seminář pod názvem Koncepce vzniku PL-CZ EuroInstitutu”, zdroj financování: Samospráva Slezského vojvodství, 2009 r.