Polsko-česko-slovenský EuroInstitut

Inspirace

Inspirací pro vytvoření Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu se stalo francouzsko- německé příhraničí, kde ve městě Kehl v roce 1993 vznikl Institut pro přeshraniční spolupráci – Euro-Institut. Jedná se o dvounárodní, neutrální platformu spolupráce s dvoujazyčným a dvoukulturním týmem pracovníků. Euro-Institut reaguje na potřeby různých institucí a obyvatel z francouzsko-německého příhraničí předáváním informací, znalostí, metod a pracovních nástrojů, pořádáním různých školení a vzdělávání v oblasti přeshraniční spolupráce. Pomáhá subjektům z obou částí příhraničí při řešení problémů vyplývajících z různých politicko-administrativních a strukturalnych systémů, minimalizaci různých administrativních, společenských a kulturních barier a realizaci aktivit týkajících se přeshraniční spolupráce.

 

Kdo jsme?

Polsko-česko-slovenský EuroInstitut je sítí partnerských institucí, kterou tvoří následující organizace:

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – polska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński (Cieszyn),
 • Institut EuroSchola (Třinec),
 • Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – czeska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński (Český Těšín),
 • Regionální rada rozvoje a spolupráce (Třinec),
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – polska strona Euroregionu Silesia (Racibórz),
 • Euroregion Silesia CZ (Opava),
 • Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (Cieszyn) oraz Wydział Nauk o Ziemi (Katowice),
 • Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel (Čadca),
 • KERIC (Čadca).
 • Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza).

Čím se zabýváme?

Hlavními oblastmi působení Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu jsou školení a poradenská činnost, koncepční a výzkumná a vzdělávací a vydavatelská činnost.