Čestný výbor

Čestný výbor Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu je shromážděním osob, které se mimořádně zasloužily o přeshraniční spolupráci, mají v této tematice široké vědomosti a zkušenosti a těší se úctě doma i v zahraničí. Členství ve výboru má reprezentační charakter a je součástí budování značky a identity polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. Členy výboru jsou:

 

prof. Jerzy Buzek

Poslanec Evropského parlamentu 

 

prof. Dr. hab. Zenon Gajdzica

Profesor

Fakulta společenských věd, Slezská univerzita v Katovicích 

(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Anna Grygierek

Starostka Města Strumień

 

Lukáš Raszyk

Náměstek primátora

Statutární město Karviná

 

Anna Hetman

Prezident Města Jastrzębie-Zdrój

 

Joanna Kapuścińska

Ministerský poradce

Ministerstvo vnitra a veřejné správy Polské republiky

 

Andrzej Kondziołka

Starosta Obce Zebrzydowice

 

Mieczysław Szczurek

Starosta Cieszyńského okresu

 

Gabriela Staszkiewicz

Starosta Města Těšín (Cieszyn)

 

Dr. Jan Olbrycht

Poslanec Evropského parlamentu 

 

Janusz Pierzyna

Starosta Obce Jasienica, předseda představenstva 

Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci „Olza“ (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“)

 

prof. Dr. hab. Jerzy Runge

Vedoucí katedry sociální geografie

Slezská univerzita v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Anita Ryng

Ministerský poradce

Ministerstvo fondů a regionální politiky Polské republiky

 

Rafał Baliński

Ředitel

Odbor územní spolupráce, Ministerstvo fondů a regionální politiky Polské republiky

 

Ing. Vít Slováček

Místostarosta Města Český Těšín

 

Ing. David Sventek

Předseda

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

 

prof. Dr. hab. Wojciech Świątkiewicz

Ředitel sociologického ústavu

Slezská univerzita v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Rektor

Slezská univerzita v Opavě