Nejvyšší kvalita

Ve snaze o zajištění služeb co nejvyšší kvality neustále vyhodnocujeme všechna opatření, která přijímáme. Snažíme se, aby Polsko-česko-slovenský EuroInstitut splňoval očekávání příjemců, kterým jsou naše aktivity adresovány. Stále se učíme, vyvíjíme a zlepšujeme. 

Uplatňujeme povinná kritéria pro subjekty používající ochrannou známku „Euro-Institut”, která byla definována modelovým střediskem pro přeshraniční spolupráci – Euro-Institutem v Kehlu. Mezi tato kritéria patří:

  • působit v příhraniční oblasti,
  • mít partnery ze všech stran hranice,
  • přispívat k realizaci aktivit ve prospěch veřejného zájmu,
  • podporovat přeshraniční spolupráci pořádáním školení a/nebo prováděním výzkumů,
  • zaměřit činnost ve prospěch institucí veřejné správy nebo jiných subjektů přispívajících k realizaci veřejného zájmu,
  • disponovat multinárodním a multikulturním týmem lidí, kteří ovládají jazyky používané v příhraničí,
  • respektovat jazyky, používané představiteli přeshraniční spolupráce, a umožnit, aby byly užívány při realizovaných aktivitách,
  • podporovat ke spolupráci struktury s odlišnou pracovní logikou – klást důraz na interkulturalismus,
  • rozvíjet metody a nástroje pro pořádání přeshraničních školení přizpůsobených kulturním rozdílům a potřebám příhraničí.