Progamová rada

Pro udělení formálního charakteru, zvýšení důležitosti a zajištění příslušné úrovně budování partnerské sítě Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu byla zřízena Programová rada, jejímiž zástupci jsou osoby reprezentující samosprávy, euroregiony, vysoké školy, školicí, poradenské a výzkumné instituce a mimovládní organizace z Polska, České republiky a Slovenska. Programovou radu EuroInstitutu tvoří:

 

Doc. Hynek Böhm

Institut EuroSchola

 

Daria Kardaczyńska

Sdružení obcí povodí Horní Odry (Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)

polská strana Euroregionu Silesia

 

Dr. hab. Andrzej Kasperek

Slezská univerzita v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Fakulta etnologie a pedagogických věd

 

Bogdan Kasperek

Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci „Olza“ (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“)

polská strana Euroregionu Těšínské Slezsko (Śląsk Cieszyński)

 

Marta Kmeť

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín

 

Marian Razima

Regionální rada rozvoje a spolupráce

 

Tomáš Balcar

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

česká strana Euroregionu Těšínské Slezsko 

 

Jana Novotná Galuszková

Euroregion Silesia-CZ

 

Mirka Petríková

KERIC

 

Dr hab. Sławomir Sitek

Slezská univerzita v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Fakulta věd o zemi

 

Pavol Gomola

Sdružení obcí Mikroregion Kysucký triangl (Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel)

 

Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz

Akademie WSB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

Ústav pro studium teritoriální a meziorganizující spolupráce 

 

Dr hab. inż. Łukasz Wróblewski

Akademie WSB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,  Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)

Katedra řízení výroby a inženýrství