Aktualności

COVID-19 a problemy pracowników transgranicznych w Euroregionie Śląsk Cieszyński

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej nawiązując do wcześniejszego wystąpienia Samorządów Lokalnych Powiatu Cieszyńskiego z 26 marca br.

czytaj dalej >

EURO-IN.NET | Promocja 5. tomu serii wydawniczej Transcarpathica

Podsumowującym akcentem minionego tygodnia była piątkowa (20 bm.) konferencja promująca 5. tom naukowej serii wydawniczej TRANSCARPATHICA, która miała miejsce w Cieszynie.

czytaj dalej >

TEIN4citizens

WŁĄCZENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO WE WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ REGIONÓW NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI EUROPY Pomimo trudnych doświadczeń wynikających z bolesnej historii swobodny przepływ dóbr i usług oraz integracja międzykulturowa stały się dla wielu obywateli zamieszkujących regiony graniczne nieodłączną częścią ich codziennego życia.

czytaj dalej >