Opracowania

2015

„EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki”

„Oferta szkoleniowa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”

2014

„Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami transgranicznymi na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko”

„Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami transgranicznymi na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko - ćwiczenia”

2013

„Pogranicze - Sąsiedztwo -Stereotypy. Przypadek polsko-słowackich relacji. Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu” (TRANSCARPATHICA, tom II)

2012

„Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study” (TRANSCARPATHICA, tom I)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowania dostępne są w bibliotece, która znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (Cieszyn, Rynek 18).