Opracowania

2022

„Polsko-czeska współpraca transgraniczna w świetle wyzwań pandemicznych i postpandemicznych” (TRANSCARPATHICA. tom VIII)

2020

„Śląsk Cieszyński w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku (TRANSCARPATHICA, tom VII)

„EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki”

„Oferta szkoleniowa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”

2018

„Spotkania filozoficzno-socjologiczne na pograniczu w ramach Polsko-Czeskiej Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego (TRANSCARPATHICA, tom VI)

„Śląsk jako aktualny problem badawczy (TRANSCARPATHICA, tom V)

2017

„Polacy i Czesi w mediach. Obserwacje i prognozy” (TRANSCARPATHICA, tom IV)

2015

„EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki”

„Oferta szkoleniowa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”

2014

„Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego” (TRANSCARPATHICA, tom III)

„Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami transgranicznymi na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko”

„Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami transgranicznymi na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko - ćwiczenia”

2013

„Pogranicze - Sąsiedztwo -Stereotypy. Przypadek polsko-słowackich relacji. Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu” (TRANSCARPATHICA, tom II)

2012

„Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy. Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study” (TRANSCARPATHICA, tom I)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowania dostępne są w bibliotece, która znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (Cieszyn, Rynek 18).