Tematyka działań

Od 2012 roku we współpracy z Komisją ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach wydajemy serię „TRANSCARPHATHICA”. Jest to publikacja poświęcona problematyce współpracy transgranicznej oraz relacjom sąsiedzkim łączącym Polaków, Czechów i Słowaków.

Organizujemy także konferencje o wymiarze zarówno transgranicznym, jak i międzynarodowym służące promowaniu współpracy transgranicznej oraz wymianie informacji między przedstawicielami świata nauki i praktyki.