Opracowania

2022

„Program Partnerskiej Współpracy gmin Godów i Petrovice u Karviné”

2021

„Strategia rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński na lata 2021-2027”

„Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych”

„Analiza wpływu zamknięcia granicy polsko-czeskiej na różne aspekty życia społeczno-gospodarczego na skutek pandemii COVID-19”

2020

„Analiza porównawcza głównych obszarów tematycznych udzielonego wsparcia na realizację projektów w ramach transgranicznych programów operacyjnych INTERREG na pograniczu polskim, czeskim i słowackim”

„Dokumentacja określająca formę współpracy i prowadzenie wspólnych działań w ramach partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego - wersja finalna”

„Społeczno-gospodarcze skutki zamknięcia polsko-czeskiej granicy dla pracowników transgranicznych w Euroregionie Śląsk Cieszyński w związku z pandemią COVID-19 - stan obecny i prognoza”

2019

„Program partnerskiej współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná i Havířov”

2018

„Rekomendacje dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Śląsk Cieszyński”

2015

„Dokumentacja określająca formę współpracy i prowadzenie wspólnych działań w ramach partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”

„Przeszkody i potrzeby związane ze współpracą transgraniczną na polsko-czesko-słowackim pograniczu w kontekście problematyki doradczo-szkoleniowej (analiza)”

„Program Partnerskiej Współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov”- aktualizacja

2014

„Plan działań dotyczący tworzenia transgranicznego rynku pracy w mieście Třinec i jego okolicach”

2013

„Program Partnerskiej Współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov” - założenia

2010

„Studium Wykonalności EuroInstytutu - etap I. Raport z warsztatów poświęconych pracom nad stworzeniem międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego -
EuroInstytutu w Euroregionie Śląsk Cieszyński”

2009

„Koncepcja powstania międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego EuroInstytutu PL-CZ”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowania dostępne są w bibliotece, która znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (Cieszyn, Rynek 18).