Opracowania

2015

„Dokumentacja określająca formę współpracy i prowadzenie wspólnych działań w ramach partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”

„Przeszkody i potrzeby związane ze współpracą transgraniczną na polsko-czesko-słowackim pograniczu w kontekście problematyki doradczo-szkoleniowej (analiza)”

„Program Partnerskiej Współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov”- aktualizacja

2013

„Program Partnerskiej Współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov” - założenia

2010

„Studium Wykonalności EuroInstytutu - etap I. Raport z warsztatów poświęconych pracom nad stworzeniem międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego -
EuroInstytutu w Euroregionie Śląsk Cieszyński”

2009

„Koncepcja powstania międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego EuroInstytutu PL-CZ”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowania dostępne są w bibliotece, która znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (Cieszyn, Rynek 18).