Projekty

 

„TEIN4citizens - Engaging civil society in border regions for the future of Europe”, źródło finansowania: Program Europa dla Obywateli, 2018-2021.

„MODEL.COM - Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych”, źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2020 r.

„EURO-IN.NET - rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”, źródło finansowania: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, 2016-2020.

„TEIN – platforma dialogu na granicy”, źródło finansowania: Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, 2017-2018.

„EURO-IN - Budowanie i testowanie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną w ramach prac nad tworzeniem międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego – EuroInstytutu”, źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 2014-2015.

„EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki - aktywizacja działalności wydawniczej”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2014 r.

„PAT (Professionalizing actors of transfrontier cooperation) - Adaptation of selected tools within the TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network)”, źródło finansowania: Program Leonardo da Vinci, 2012-2014.

„EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki - od koncepcji do działania”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2012 r.

„Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ-SK (etap drugi)”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2011 r.

„Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ (etap pierwszy) - organizacja  międzynarodowych warsztatów”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2010 r.

„Międzynarodowe seminarium pn.: Koncepcja powstania EuroInstytutu PL-CZ”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2009 r.