Projekty

Partnerzy EuroInstytutu prowadzą obecnie prace nad przygotowaniem projektu, który zostanie złożony w ramach naboru wniosków do programu INTERREG V-A Republika
Czeska - Polska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„EURO-IN - Budowanie i testowanie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną w ramach prac nad tworzeniem międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego – EuroInstytutu”, źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 2014-2015.

„EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki - aktywizacja działalności wydawniczej”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2014 r.

„EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki - od koncepcji do działania”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2012 r.

„Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ-SK (etap drugi)”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2011 r.

„Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ (etap pierwszy) - organizacja  międzynarodowych warsztatów”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2010 r.

„Międzynarodowe seminarium pn.: Koncepcja powstania EuroInstytutu PL-CZ”, źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego, 2009 r.