Tematyka działań

Współpracujemy z placówkami naukowymi i instytucjami doradczo-szkoleniowymi z kraju i zagranicy. 

Od 2011 uczestniczymy w pracach elitarnej sieci TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network), która zrzesza podmioty z różnych krajów specjalizujące się w kształceniu, szkoleniach i doradztwie transgranicznym. Są nimi:

 • Akademia WSB (Polska),
 • EVTZ-Kompetenzzentrum Viadrina Center B/Orders in Motion Europa-Universität Viadrina (Niemcy),
 • Fachhochschule Kärnten (Austria),
 • Institut d'Estudis Catalans (Hiszpania),
 • Institut pour la coopération transfrontalière – Euro-Institut (Niemcy),
 • Institut EuroSchola (Czechy),
 • ITEM Maastricht University (Holandia),
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (Polska),
 • The Centre for Cross Border Studies (Irlandia Północna),
 • Université d’Artois – Institut des frontières et des discontinuités (Francja),
 • Universitat de Girona (Hiszpania),
 • Université de la Grande Région (Francja, Niemcy, Luksemburg),
 • Université de Perpignan Via Domitia – ICRESS Institut Catalan de Recherche en Sciences Sociales (Francja),
 • Université de Strasbourg – Institut d’Études Politiques de Strasbourg (Francja),
 • Université Savoie Mont Blanc (Francja),
 • Univerze v Ljubljani Fakulteta za upravo (Słowenia),
 • UPS-CESCI, Research Group of Cross-Border Cooperation (Węgry),
 • Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (Niemcy) – członek stowarzyszony z siecią,
 • Mission Opérationnelle Transfrontalière (Francja) – członek stowarzyszony z siecią.

W ramach sieci wzajemnie uczymy się od siebie, realizujemy wspólne projekty badawcze oraz oparte na wiedzy, wymieniamy się doświadczeniem, rozwijamy narzędzia wspomagające zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie projektami transgranicznymi, a także metody pracy, które mogą być stosowane na różnych pograniczach Europy.

Działalność koncepcyjna i badawcza EuroInstytutu to również uczestniczenie w pracach naukowych, opracowywanie wyników badań i analiz, a także przygotowywanie dokumentów o charakterze planistycznym i strategicznym na rzecz współpracy transgranicznej.