EURO-IN

Od 2009 roku Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Institut EuroSchola wraz z wieloma organizacjami partnerskimi prowadzą działania zmierzające do powołania pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej EuroInstytutu. Pomysł stworzenia takiego ośrodka został zaczerpnięty z pogranicza francusko-niemieckiego, gdzie w mieście Kehl (Badenia-Wirtembergia) założono Instytut ds. współpracy transgranicznej (Euro-Institut). Jest to modelowy przykład organizacji europejskiej, będącej dwukulturową, francusko-niemiecką strukturą specjalizującą się w kształceniu ustawicznym i szkoleniach, posiadającą dwunarodowy i dwujęzyczny zespół pracowników.

W roku 2015 roku zakończyliśmy realizację wspólnego partnerskiego projektu pn. „EURO-IN”, który stanowił jeden z etapów tworzenia międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego – EuroInstytutu  Polsko-Czesko-Słowackiego. W ramach projektu prowadziliśmy trzy grupy działań wpisujące się w jego przyszłą działalność: analityczno-koncepcyjne, szkoleniowo-doradcze oraz  informacyjno-promocyjne. 

Działania analityczno-koncepcyjne związane były z badaniem przeszkód i potrzeb z zakresu współpracy transgranicznej, a także przygotowaniem dokumentacji dotyczącej prowadzenia wspólnych aktywności z podmiotami współtworzącymi EuroInstytut.

Działania szkoleniowo-doradcze obejmowały serię pilotażowych szkoleń, spotkań i forów transgranicznych. Szkolenia przygotowane zostały w oparciu o wyniki wcześniejszej analizy przeszkód i potrzeb związanych ze współpracą transgraniczną. Nowatorskie podejście do prowadzenia szkoleń polegało na zaprezentowaniu tematu w ujęciu transgranicznym (polsko-czesko-słowackim). Spotkania służyły pogłębianiu współpracy instytucji tworzących partnerstwo euroinstytutowe poprzez ustalanie potrzeb związanych z problematyką transgraniczną Polski Czech i Słowacji oraz wypracowanie wspólnych ram działania. Transgraniczne fora to z kolei forma wymiany dobrych praktyk oraz promocji problematyki transgranicznej i jej znaczenia z punktu widzenia rozwoju regionu.

Trzecia grupa działań skierowana była na promocję projektu i przyszłej działalności EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego za pośrednictwem strony internetowej, broszur informacyjnych, kampanii promocyjnych, rollbannerów, systemu identyfikacji wizualnej oraz międzynarodowej konferencji w Katowicach. 

Działania zostały zrealizowane na wysokim poziomie organizacyjnym dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi do tłumaczeń symultanicznych.

Projekt w 2015 roku dobiegł końca.