EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki

Inspiracja

Pomysł stworzenia EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego został zaczerpnięty z pogranicza francusko-niemieckiego, gdzie w 1993 roku w mieście Kehl powstał Instytut ds. współpracy transgranicznej – Euro-Institut. Jest to dwunarodowa, neutralna platforma współpracy, posiadająca dwujęzyczny i dwukulturowy zespół pracowników. Euro-Institut odpowiada na potrzeby różnych instytucji i mieszkańców z pogranicza francusko-niemieckiego poprzez dostarczanie informacji, wiedzy, metod i narzędzi pracy, prowadzenie szkoleń i kształcenie w zakresie współpracy transgranicznej. Pomaga podmiotom z obu części pogranicza w rozwiązywaniu problemów wynikających z różnych systemów polityczno-administracyjnych, strukturalnych, w minimalizowaniu wszelkiego rodzaju barier administracyjnych, społecznych, kulturowych oraz w prowadzeniu działań na rzecz współpracy ponad granicami.

 

Kim jesteśmy?

EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki jest siecią instytucji partnerskich, którą tworzą następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – polska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński (Cieszyn),
 • Institut EuroSchola (Třinec),
 • Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – czeska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński (Český Těšín),
 • Regionální rada rozvoje a spolupráce (Třinec),
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – polska strona Euroregionu Silesia (Racibórz),
 • Euroregion Silesia CZ (Opava),
 • Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (Cieszyn) oraz Wydział Nauk o Ziemi (Katowice),
 • Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel (Čadca),
 • KERIC (Čadca).
 • Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza).

Czym się zajmujemy?

Głównymi obszarami działalności EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego są: działalność szkoleniowo-doradcza, działalność koncepcyjna i badawcza oraz działalność edukacyjna i wydawnicza.