Komitet Honorowy

Komitet Honorowy EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego to zgromadzenie osób szczególnie zasłużonych dla współpracy transgranicznej, posiadających dogłębną wiedzę i doświadczenie w tej tematyce oraz cieszących się estymą w kraju i zagranicą. Członkostwo w Komitecie ma charakter reprezentacyjny i stanowi element budowania marki oraz tożsamości Euro-Instytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. W skład Komitetu wchodzą:

 

prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Profesor

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Anna Grygierek

Burmistrz Miasta Strumień

 

Lukáš Raszyk

Náměstek primátora

Statutární město Karviná

 

Anna Hetman

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Joanna Kapuścińska

Radca Ministra

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

 

Andrzej Kondziołka

Wójt Gminy Zebrzydowice

 

Mieczysław Szczurek

Starosta Cieszyński

 

Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyn

 

dr Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica, Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

 

prof. dr hab. Jerzy Runge

Kierownik Zakład Geografii Społecznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Anita Ryng

Radca Ministra

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP

 

Rafał Baliński

Dyrektor

Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP

 

Ing. Vít Slováček

Místostarosta Města Český Těšín

 

Ing. David Sventek

Předseda

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

 

prof. zw. dr  hab. Wojciech Świątkiewicz

Dyrektor Instytutu Socjologii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Rektor

Slezská univerzita v Opavě