Komitet Honorowy

Komitet Honorowy EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego to zgromadzenie osób szczególnie zasłużonych dla współpracy transgranicznej, posiadających dogłębną wiedzę i doświadczenie w tej tematyce oraz cieszących się estymą w kraju i zagranicą. Członkostwo w Komitecie ma charakter reprezentacyjny i stanowi element budowania marki oraz tożsamości Euro-Instytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. W skład Komitetu wchodzą:

 

Ing. Juraj Blanár

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc

Rektor

Vysoká škola podnikání v Ostravě

 

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Dziekan

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Anna Grygierek

Burmistrz Miasta Strumień

 

Tomáš Hanzel

Primátor

Statutární město Karviná

 

Anna Hetman

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

RNDr. Jiří Horáček

Ředitel odboru

Odbor evropské územní spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Joanna Kapuścińska

Przewodnicząca Komisji

Polsko-Czeska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej 

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Andrzej Kondziołka

Wójt Gminy Zebrzydowice

 

Janusz Król

Starosta Cieszyński

 

Mirosław Lenk

Prezydent Miasta Racibórz

 

Ryszard Macura

Burmistrz Miasta Cieszyn

 

Miroslav Novák

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

dr Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Bc. Daniel Pawlas

Primátor

Statutární město Havířov

 

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica, Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

 

prof. dr hab. Jerzy Runge

Kierownik Zakład Geografii Społecznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Anita Ryng

Dyrektor

Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP

 

Ing. Vít Slováček

Starosta Města Český Těšín

 

prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.

Ředitel CPIT

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

 

Ing. David Sventek

Statutární ředitel

BeePartner a.s.

 

prof. zw. dr  hab. Wojciech Świątkiewicz

Dyrektor Instytutu Socjologii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Rektor

Slezská univerzita v Opavě

 

Bc. Martin Víteček

Primátor

Statutární město Opava