Najwyższa jakość

Dążąc do zapewnienia usług najwyższej jakości, wszystkie działania, które podejmujemy, poddajemy ciągłej ewaluacji. Staramy się, aby EuroInstytut Polsko-Czesko- Słowacki spełniał oczekiwania odbiorców, do których adresujemy nasze działania. Wciąż się uczymy, rozwijamy i doskonalimy.

Stosujemy kryteria dotyczące prowadzenia działalności przez podmioty chcące posługiwać się marką zastrzeżoną „Euro-Institut”, które zostały określone przez modelowy ośrodek ds. współpracy transgranicznej – Euro-Institut w Kehl. Do kryteriów tych należą:

  • prowadzenie działalności w obszarze granicznym,
  • posiadanie partnerów ze wszystkich stron granicy,
  • przyczynianie się do realizacji działań na rzecz interesu publicznego,
  • wspieranie współpracy transgranicznej poprzez organizację szkoleń i/lub prowadzenie badań,
  • ukierunkowanie działalności na rzecz instytucji administracji publicznej lub innych podmiotów przyczyniających się do realizacji interesu publicznego,
  • dysponowanie wielonarodowym i wielokulturowym zespołem ludzi posługującym się językami stosowanymi na pograniczu,
  • respektowanie języków używanych przez aktorów współpracy transgranicznej i umożliwienie posługiwanie się nimi w realizowanych działaniach,
  • zachęcanie do współpracy struktur mających odmienną logikę pracy – kładzenie nacisku na międzykulturowość,
  • rozwijanie metod i narzędzi do prowadzenia szkoleń transgranicznych dostosowanych do różnic kulturowych i potrzeb pogranicza.