Rada Programowa

Aby nadać charakter formalny, podnieść rangę i zapewnić odpowiedni poziom budowania sieci partnerów EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego powołano Radę Programową, której przedstawicielami są osoby reprezentujące samorządy, euroregiony, uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowo-doradcze i badawcze oraz organizacje pozarządowe z Polski, Czech i Słowacji. W skład Rady Programowej EuroInstytutu wchodzą:

 

Doc. Hynek Böhm

Institut EuroSchola

 

Daria Kardaczyńska

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 

polska strona Euroregionu Silesia

 

Dr hab. Andrzej Kasperek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

 

Bogdan Kasperek

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

polska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

Marta Kmeť

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín

 

Marian Razima

Regionální rada rozvoje a spolupráce

 

Tomáš Balcar

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

czeska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

Jana Novotná Galuszková

Euroregion Silesia-CZ

 

Mirka Petríková

KERIC

 

Dr hab. Sławomir Sitek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk o Ziemi

 

Pavol Gomola

Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel

 

Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną 

 

Dr hab. inż. Łukasz Wróblewski

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji