Referencje

Szkolenia i doradztwo

Szkolenie specjalistyczne: „Edukacja regionalna”, 2015 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji (przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Szkolenie specjalistyczne: „Tworzenie markowych produktów turystycznych”, 2015 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji (przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Szkolenie specjalistyczne: „Współpraca transgraniczna w obszarze sportu”, 2015 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Szkolenie specjalistyczne: „Współpraca związana z młodzieżą”, 2015 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Silesia.

Szkolenie specjalistyczne: „Współpraca transgraniczna na polsko-czesko-słowackim pograniczu” / „Dobre praktyki w realizacji działań transgranicznych” / „Lider współpracy transgranicznej – teoria i praktyka”, 2015 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Silesia.

Szkolenie specjalistyczne: „Podstawowe słownictwo współpracy transgranicznej  w językach polskim i czeskim”, 2015 r.,  grupa docelowa: przedstawiciele instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Silesia.

Szkolenie interaktywne: „Myślenie koncepcyjne jako narzędzie współpracy transgranicznej”, 2015 r., grupa docelowa: pracownicy uczelni wyższych oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie interaktywne: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowym środowisku pracy”, 2014 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Szkolenie interaktywne: „Efektywna komunikacja”, 2014 r., grupa docelowa: pracownicy uczelni wyższych oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie interaktywne: „Myślenie koncepcyjne jako narzędzie współpracy transgranicznej”, 2014 r., grupa docelowa: pracownicy uczelni wyższych oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Szkolenie interaktywne: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowym środowisku pracy”, 2014 r., grupa docelowa: pracownicy uczelni wyższych oraz studenci Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.

Szkolenie interaktywne: „Efektywna komunikacja”, 2014 r., grupa docelowa: pracownicy uczelni wyższych oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Szkolenie interaktywne: „Efektywne zarządzenie projektami transgranicznymi w perspektywie finansowej 2014-2020”, 2014 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego) oraz organizacji pozarządowych z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Szkolenie interaktywne: „Innowacyjne podejście do zarządzania projektami transgranicznymi”, 2014 r., grupa docelowa: kadra szkoląca / trenerzy.

Szkolenie specjalistyczne: „Gospodarowanie odpadami na polsko-czesko-słowackim pograniczu”, 2011 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 

Koncepcje badania

Opracowanie analityczno-strategiczne: „Program Partnerskiej Współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov - aktualizacja”, 2015, grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego Euroregionu Śląsk Cieszyński miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov.

Opracowanie analityczno-strategiczne: „Program Partnerskiej Współpracy Miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov - założenia”, 2013, grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego Euroregionu Śląsk Cieszyński miast Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov.

 

Edukacja i wydawnictwa

Międzynarodowa konferencja: „EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki – innowacyjna platforma współpracy transgranicznej”, 2015 r., grupa docelowa: przedstawiciele samorządów, euroregionów, uczelni wyższych, instytucji szkoleniowo-doradczych, badawczych, NGOs’, instytucji zachodnioeuropejskich prowadzących działalność transgraniczną i wchodzących w skład sieci TEIN.

Międzynarodowa konferencja: „Czesi i Polacy w dowcipie i anegdocie politycznej”, 2012 r., grupa docelowa: pracownicy uczelni wyższych, eksperci zajmujących się problematyką stereotypów, przedstawiciele lokalnych i regionalnych samorządów, studenci, przedstawiciele instytucji z pogranicza francusko-niemieckiego.

Międzynarodowa konferencja: „Współpraca ponad granicami. Nowe wyzwania i możliwości dla Polski i Europy”, 2011 r., grupa docelowa: przedstawiciele instytucji z województwa śląskiego, morawskośląskiego i żylińskiego zajmujący się problematyką transgraniczną; przedstawiciele instytucji doradczo-szkoleniowych, ośrodków naukowych, liderzy branżowi; przedstawiciele instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego) z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Euroregionu Silesia; przedstawiciele instytucji z pogranicza francusko-niemieckiego.

Forum transgraniczne, 2015 r., grupa docelowa: pracownicy szkół średnich, młodzież z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii.

Forum transgraniczne, 2014 r., grupa docelowa: pracownicy uczelni wyższych, studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.