Európska knižnica a čitáreň

Európska knižnica spolu s čitárňou sa nachádza v sídle Združenia pre regionálny rozvoj a spoluprácu „Olza“ (Cieszyn, Rynek 18). Jej fond tvoria základné dokumenty Spoločenstva a publikácie venované európskej problematike. Väčšina kníh sa sprístupňuje prezenčnou formou. Niektoré položky je možné požičať na 1 mesiac. Za týmto účelom je potrebné sa registrovať.

Choďte do knižnice