Štúdie

2022

„Poľsko-česká cezhraničná spolupráce vo svetle pandemických ako tiež postpandemických výziev", zväzok VIII.)

2020

„Tešínske Sliezsko v kontexte výziev a ohrození 21. storočia” (TRANSCARPATHICA, zväzok VII.)

„Poľsko-česko-slovenský EuroInštitút”

„Ponuka školení Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu”

2018

„Filozofické a sociologické stretnutia v pohraničí v rámci Poľsko-českej slobodnej školy filozofických a spoločenských vied Profesora Jana Szczepańského (TRANSCARPATHICA, zväzok VI.)

„Sliezsko ako aktuálny výskumný problém” (TRANSCARPATHICA, zväzok V.)

2017

„Poliaci a Česi v médiách. Pozorovanie a prognózy” (TRANSCARPATHICA, zväzok IV.)

2015

„EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki”

„Oferta szkoleniowa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”

2014

„Euroregión Tešínske Sliezsko. Cezhraničná a medziregionálna spolupráca na území poľsko-česko-slovenského trojmedzia” (TRANSCARPATHICA, zväzok III.)

„Nástroj podporujúci riadenie cezhraničných projektov na poľsko-českom pohraničí v Euroregióne Tešínske Sliezsko”

„Nástroj podporujúci riadenie cezhraničných projektov na poľsko-českom pohraničí v Euroregióne Tešínske Sliezsko - cvičenia”

2013

„Pohraničie - Susedstvo - Stereotypy. Prípad poľsko-slovenských vzťahov. Etnické a etnografické skupiny v poľskej podkarpatskej oblasti” (TRANSCARPATHICA, zväzok II.)

2012

„Pohraničie - Susedstvo - Stereotypy. Prípad poľsko-českých vzťahov spolu s francúzsko-nemeckou prípadovou štúdiou” (TRANSCARPATHICA, zväzok I.)