Tematika aktivít

Od roku 2012 v spolupráci s Komisiou pre poľsko-české a poľsko-slovenské vzťahy Poľskej akadémie vied, pobočky v Katoviciach, vydávame rad „TRANSCARPHATHICA”. Ide o publikáciu venovanú cezhraničnej spolupráci a susedským vzťahom medzi Poliakmi, Čechmi a Slovákmi.

Usporadúvame takisto konferencie cezhraničného, ako aj medzinárodného významu slúžiace k propagácii cezhraničnej spolupráce a k výmene informácií medzi zástupcami sveta vedy a praxe.