Štúdie

2022

„Program partnerskej spolupráce pre obce Godów a Petrovice u Karviné”

2021

„Stratégia rozvoja Euroregiónu Těšínské Slezsko na roky 2021-2027"

„Model krízovej komunikacie"

Analýza vplyvu uzavretia poľsko-českej hranice pre rôzne aspekty sociálno-ekonomického života v dôsledku pandémie COVID-19"

2020

„Porovnávacia analýza hlavných tematických oblastí podpory poskytnutej na realizáciu projektov v rámci cezhraničných operačných programov INTERREG v poľskom, českom a slovenskom pohraničí”

„Dokumentácia špecifikujúca formu spolupráce a realizáciu spoločných aktivít v rámci partnerstva Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu - finálna verzia”

„Spoločenské a hospodárske následky zatvorenia poľsko-českej hranice pre cezhraničných pracovníkov v Euroregióne Tešínske Sliezsko v súvislosti s pandémiou COVID-19 - aktuálny stav a prognóza”

2019

„Program partnerskej spolupráce miest Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov”

2018

„Odporúčania pre oblasť poľsko-českého pohraničia v Euroregióne Tešínske Sliezsko”

2015

„Dokumentácia formy spolupráce a realizácia spoločných aktivít v rámci partnerstva Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu”

„Prekážky a potreby súvisiace s cezhraničnou spoluprácou na poľsko-česko-slovenskom pohraničí v kontexte poradensko-školiacej problematiky (analýza)”

„Program partnerskej spolupráce miest Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov”- aktualizácia

2014

„Plán aktivít zameraný na vytváranie cezhraničného trhu práce v meste Třinec a okolí”

2013

„Program partnerskej spolupráce miest Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov” - predpoklady

2010

„Štúdium uskutočniteľnosti EuroInštitútu - I. etapa. Správa z workshopov venovaných práci pri vytvorení medzinárodného poradenského a výskumného strediska - EuroInštitútu v Euroregióne Tešínske Sliezsko”

2009

„Koncepcia vytvorenia medzinárodného poradenského a výskumného strediska PL-CZ EuroInštitút”