Projekty

„TEIN4citizens - Engaging civil society in border regions for the future of Europe”, zdroj financovania: Program Európa pre občanov, 2018-2021.

„MODEL.COM - Model komunikácie v krízových situáciách”, zdroj financovania: Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky, 2020.

„EURO-IN.NET - rozvíjanie a posilňovanie partnerstva Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu”, zdroj financovania: Program INTERREG V-A Česká republika - Poľsko 2014-2020, 2016-2020.

„TEIN - platforma dialógu na hranici”, zdroj financovania: Fond mikroprojektov Euroregiónu Tešínske Sliezsko v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Poľsko 2014-2020, 2017-2018.

„EURO-IN - Budovanie a skúšanie partnerstva zameraného na cezhraničnú problematiku v rámci prác pri vytváraní medzinárodného strediska zameraného na cezhraničné vzdelávanie - EuroInštitútu”, zdroj financovania: Operačný program cezhraničnej spolupráce Česká republika - Poľská republika 2007-2013, 2014-2015.

„Poľsko-česko-slovenský EuroInštitút - aktivizácia vydavateľskej činnosti”, zdroj financovania: Samospráva Sliezskeho vojvodstva, 2014.

„PAT (Professionalizing actors of transfrontier cooperation) - Adaptation of selected tools within the TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network)”, zdroj financovania: Program Leonardo da Vinci, 2012- 2014.

„Poľsko-česko-slovenský EuroInštitút - od koncepcie k činnosti”, zdroj financovania: Samospráva Sliezskeho vojvodstva, 2012.

„Štúdia uskutočniteľnosti PL-CZ-SK EuroInštitútu (druhá etapa)”, zdroj financovania: Samospráva Sliezskeho vojvodstva, 2011.

„Štúdia uskutočniteľnosti PL-CZ EuroInštitútu (prvá etapa) - organizácia medzinárodných workshopov”, zdroj financovania: Samospráva Sliezskeho vojvodstva, 2010.

„Medzinárodný seminár s názvom: Koncepcia vzniku PL-CZ EuroInštitútu”, zdroj financovania: Samospráva Sliezskeho vojvodstva, 2009.