Tematika aktivít

Spolupracujeme s vedeckými inštitúciami a inštitúciami zameranými na poradenstvo a školenia z tuzemska aj zo zahraničia.

Od roku 2011 sa zúčastňujeme prác elitnej siete TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network), ktorá združuje subjekty z rôznych krajín špecializujúce sa na vzdelávanie, školenia a cezhraničné poradenstvo. Sú nimi:

 • Akademia WSB (Poľsko),
 • EVTZ-Kompetenzzentrum Viadrina Center B/Orders in Motion Europa-Universität Viadrina (Nemecko),
 • Fachhochschule Kärnten (Rakúsko),
 • Institut d'Estudis Catalans (Španělsko),
 • Institut pour la coopération transfrontalière – Euro-Institut (Nemecko),
 • Institut EuroSchola (Česká republika),
 • ITEM Maastricht University (Holandsko),
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (Poľsko),
 • The Centre for Cross Border Studies (Severné Írsko),
 • Université d’Artois – Institut des frontières et des discontinuités (Francúzsko),
 • Universitat de Girona (Španielsko),
 • Université de la Grande Région (Francúzsko, Nemecko, Luxembursko),
 • Université de Perpignan Via Domitia – ICRESS Institut Catalan de Recherche en Sciences Sociales (Francúzsko),
 • Université de Strasbourg – Institut d’Études Politiques de Strasbourg (Francúzsko),
 • Université Savoie Mont Blanc (Francúzsko),
 • Univerze v Ljubljani Fakulteta za upravo (Slovinsko),
 • UPS-CESCI, Research Group of Cross-Border Cooperation (Maďarsko),
 • Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (Nemecko) – pridružený člen siete,
 • Mission Opérationnelle Transfrontalière (Francúzsko) – pridružený člen siete.

V rámci siete sa navzájom učíme, realizujeme spoločné výskumné projekty a projekty založené na znalostiach, vymieňame si skúsenosti, rozvíjame nástroje podporujúce medzikultúrne riadenie a riadenie cezhraničných projektov a takisto pracovné metódy, ktoré môžu byť používané v rôznych európskych pohraničných oblastiach.

Koncepčná a výskumná činnosť EuroInštitútu znamená takisto účasť na vedeckých štúdiách, vypracovávanie výsledkov výskumov a analýz a takisto prípravu dokumentov plánovacieho a strategického charakteru zameraných na cezhraničnú spoluprácu.