Poľsko-česko-slovenský EuroInštitút

Inšpirácia

Inšpiráciou pre vytvorenie Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu sa stalo francúzsko-nemecké pohraničie, kde v nemeckom meste Kehl, v roku 1993, vznikol Inštitút pre cezhraničnú spoluprácu – Euro-Institut. Ide o dvojnárodnú, neutrálnu platformu spolupráce s dvojjazyčným a dvojkultúrnym tímom pracovníkov. Euro-Institut zodpovedá na potreby rôznych inštitúcií a obyvateľ z francúzsko-nemeckého pohraničia poskytovaním informácií, znalostí, metód a pracovných nástrojov, usporadúvaním rôznych školení a vzdelávania v oblasti cezhraničnej spolupráce. Pomáha subjektom z oboch častí pohraničia pri riešení problémov vyplývajúcich z rôznych politicko-administratívnych a štrukturálnych systémov pri minimalizovaní rôznych administratívnych, spoločenských a kultúrnych bariér a pri realizácii aktivít týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce.

 

Kto sme?

Poľsko-česko-slovenský EuroInštitút je sieťou partnerských inštitúcií, ktorú tvoria nasledujúce organizácie:

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – polska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński (Cieszyn),
 • Institut EuroSchola (Třinec),
 • Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – czeska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński (Český Těšín),
 • Regionální rada rozvoje a spolupráce (Třinec),
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – polska strona Euroregionu Silesia (Racibórz),
 • Euroregion Silesia CZ (Opava),
 • Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (Cieszyn) oraz Wydział Nauk o Ziemi (Katowice),
 • Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel (Čadca),
 • KERIC (Čadca).
 • Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza).

Čím sa zaoberáme?

Hlavnými oblasťami činnosti Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu sú školenie a poradenská činnosť, koncepčná a výskumná činnosť a vzdelávacia a vydavateľská činnosť.