Čestný výbor

Čestný výbor Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu je zhromaždením osôb, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o cezhraničnú spoluprácu, majú v tejto tematike široké vedomosti a skúsenosti a tešia sa úcte doma aj v zahraničí. Členstvo vo výbore má reprezentačný charakter a je súčasťou budovania značky a identity poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu. Členmi výboru sú:

 

prof. Jerzy Buzek

Poslanec Európskeho parlamentu 

 

prof. Dr. hab. Zenon Gajdzica

Profesor

Fakulta spoločenských vied, Sliezska univerzita v Katoviciach

(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Anna Grygierek

Starostka Mesta Strumień

 

Lukáš Raszyk

Zástupca primátora mesta

Štatutárne mesto Karviná

 

Anna Hetman

Prezident Mesta Jastrzębie-Zdrój

 

Joanna Kapuścińska

Poradkyňa ministra

Ministerstvo vnútra a administrácie Poľskej republiky

 

Andrzej Kondziołka

Starosta Obce Zebrzydowice

 

Mieczysław Szczurek

Prednosta okresu Tešín

 

Gabriela Staszkiewicz

Primátor mesta Tešín

 

Dr. Jan Olbrycht

Poslanec Európskeho parlamentu 

 

Janusz Pierzyna

Starosta Obce Jasienica, predseda predstavenstva 

Združenie pre regionálny rozvoj a spoluprácu „Olza“ (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“)

 

prof. Dr. hab. Jerzy Runge

Vedúci katedry sociálnej geografie

Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Anita Ryng

Poradkyňa ministra

Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky

 

Rafał Baliński

Riaditeľ

Odbor územnej spolupráce, Ministerstvo fondov a regionálnej politiky PR

 

Ing. Vít Slováček

Zástupca primátora mesta Český Těšín

 

Ing. David Sventek

Predseda

BeePartner a. s.

 

prof. Dr. hab. Wojciech Świątkiewicz

Riaditeľ sociologického ústavu

Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Rektor

Slezská univerzita v Opavě