Najvyššia kvalita

V snahe o zaistenie služieb čo najvyššej kvality neustále vyhodnocujeme všetky opatrenia, ktoré prijímame. Snažíme sa, aby Poľsko-česko-slovenský EuroInštitút splňoval očakávania príjemcov, ktorým adresujeme naše aktivity. Stále sa učíme, vyvíjame a zlepšujeme. 

Uplatňujeme kritériá týkajúce sa vykonávania činnosti subjektmi, ktoré chcú používať ochrannú známku „Euro-Institut”, ktorá bola definovaná modelovým strediskom pre cezhraničnú spoluprácu – Euro-Inštitútom v Kehl. Medzi tieto kritériá patria:

  • podnikať v pohraničnej oblasti,
  • mať partnerov zo všetkých strán hranice,
  • prispievať k realizácii aktivít v prospech verejného záujmu,
  • podporovať cezhraničnú spoluprácu usporadúvaním školení a/alebo vykonávaním výskumov,
  • zamerať činnosť v prospech inštitúcií verejnej správy alebo iných subjektov prispievajúcich k realizácii verejného záujmu,
  • disponovať multinárodným a multikultúrnym tímom ľudí, ktorí ovládajú jazyky používané v pohraničí,
  • rešpektovať jazyky, používané predstaviteľmi cezhraničnej spolupráce, a umožniť, aby boli používané pri realizovaných aktivitách,
  • podporovať ku spolupráci štruktúry s odlišnou pracovnou logikou – dávať dôraz na interkulturalizmus,
  • rozvíjať metódy a nástroje pre usporadúvanie cezhraničných školení prispôsobených kultúrnym rozdielom a potrebám pohraničia.