Progamová rada

Pre udelenie formálneho charakteru, zvýšenie dôležitosti a zaistenie príslušnej úrovne budovania partnerskej siete Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu bola zriadená Programová rada, ktorej zástupcami sú osoby reprezentujúce samosprávy, euroregióny, vysoké školy, školiace, poradenské a výskumné inštitúcie a mimovládne organizácie z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Programovú radu EuroInštitútu tvoria:

 

Doc. Hynek Böhm

Inštitút EuroSchola

 

Daria Kardaczyńska

Združenie obcí povodia Hornej Odry (Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)

– poľská strana Euroregiónu Silesia

 

Dr. hab. Andrzej Kasperek

Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

– Fakulta etnológie a pedagogických vied 

 

Bogdan Kasperek

Združenie pre regionálny rozvoj a spoluprácu „Olza“ (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“)

– poľská strana Euroregiónu Tešínske Sliezsko (Śląsk Cieszyński)

 

Marta Kmeť

Pedagogické centrum pre poľské národnostné školstvo Český Těšín

 

Marian Razima

Regionálna rada rozvoja a spolupráce

 

Tomáš Balcar

Regionálne združenie územnej spolupráce Tešínskeho Sliezska

– česká strana Euroregiónu Tešínske Sliezsko 

 

Jana Novotná Galuszková

Euroregión Silesia-CZ

 

Mirka Petríková

KERIC

 

Dr hab. Sławomir Sitek

Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

– Fakulta vied o zemi

 

Pavol Gomola

Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel

 

Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz

Akadémia VŠB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

Ústav štúdií územnej a medziorganizačnej spolupráce

 

Dr hab. inż. Łukasz Wróblewski

Akadémia VŠB  (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,  Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)

Katedra riadenia a inžinierstva výroby