Tím

Bogdan Kasperek

Riaditeľ kancelárie / Združenie pre regionálny rozvoj a spoluprácu „Olza”

Hynek Böhm

Podpredseda združenia / Institut EuroSchola

Marek Olszewski

Manažér pre stratégiu a rozvoj / Združenie pre regionálny rozvoj a spoluprácu „Olza”

Agnieszka Olszewska

Špecialista pre medzinárodnú spoluprácu a rozvojové projekty / Združenie pre regionálny rozvoj a spoluprácu „Olza”