Tematika aktivít

Usporadúvame cezhraničné školenia umožňujúce získanie kompetencií nevyhnutných pre spoluprácu s partnermi z druhej strany hranice. Školenia sú, v závislosti od potrieb cieľových skupín, usporadúvané v dvoch alebo troch jazykoch (poľskom, českom, slovenskom). Usporadúvame dva typy školení: interaktívne a špecializované školenia.

Interaktívne školenia sú zamerané na zlepšenie mäkkých kompetencií, ako sú efektívna komunikácia s partnerom, práca v medzinárodnom tíme, tvorivé a pozitívne myslenie v „bezvýchodných” situáciách, prispôsobenie sa zmenám v cezhraničnom pracovnom prostredí, multikultúrny dialóg a pod. V prípade školení tohto typu tréneri uplatňujú neformálne vzdelávacie metódy (ľadoborec, brainstorming, prípadové štúdie, simulácia, práca v dvojiciach/ v skupine, diskusie, a pod.) slúžiace k nadväzovaniu

bližších vzťahov medzi účastníkmi školení a k vytváraniu pozitívnej atmosfery spolupráce.

Špecializované školenia sú zamerané na získavanie odborných znalostí a zručností v konkrétnych oblastiach, ako sú okrem iného právo a administratíva, vzdelávanie, krízový manažment, ochrana životného prostredia a pod. Cieľom školení tohto typu je predstaviť danú problematiku v cezhraničnom vyjadrení, porovnať rôzne administratívne systémy, spôsoby riadenia, rozsah kompetencií v porovnaní s jednotlivými krajinami, správnu prax používanú v krajine suseda, a takisto výmena skúseností. Tieto školenia umožňujú aj nadviazanie spolupráce v konkrétnej odbornej oblasti medzi inštitúciami hľadajúcimi partnera z druhej strany hranice. Prebiehajú vo forme prednášky, pričom účastníci majú možnosť vyjadriť svoj názor, a takisto diskusie slúžiace k výmene informácií a skúseností z danej tematiky medzi účastníkmi a trénermi.

V prípade oboch typov školení používame metódy a pracovné nástroje, ktoré transferujeme z ostatných európskych hraničných regiónov a prispôsobujeme potrebám poľsko-česko-slovenského pohraničia. Uplatňujeme okrem iného francúzsko- nemecké, francúzsko-španielske, rakúsko-slovinsko-talianske alebo írske skúsenosti týkajúce sa usporadúvania školení a cezhraničných workshopov.

V rámci usporadúvania školení a poskytovania poradenskej činnosti ponúkame aj stretnutia a konzultácie z oblasti získavania fondov a riadenia cezhraničných projektov, a takisto študijné návštevy pre organizované skupiny navštevujúce pohraničie.

 

Disponujeme kvalitnou aparatúrou pre simultánne tlmočenie. Podľa vašich potrieb možno pri každom školení využívať profesionálne zariadenie značky BOSCH. Školenie usporadúvame v Těšíne (PL) a Třinci.

Existuje aj možnosť usporiadať školenie na mieste, ktoré si sami vyberiete.