Tak tworzymy EuroInstytut

ui icons l cooperation
Zidentyfikowaliśmy przeszkody i potrzeby związane z polsko-czesko-słowacką współpracą transgraniczną
ui icons l partners
Zaprosiliśmy instytucje z Polski, Czech i Słowacji do współpracy
ui icons l management
Budujemy partnerstwo i zarządzamy nim
ui icons l projects
Realizujemy wspólne projekty doradczo-szkoleniowe z zakresu problematyki transgranicznej

Działamy na rzecz utworzenia sieci i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej